Onze school

Veilige en dynamische school
Op basisschool Berensprong creëren we een leeromgeving waarin tegemoet gekomen wordt aan een onderzoekende, proactieve en expressieve houding die kinderen van nature hebben.

Een duidelijke plek heeft: samen leven, samen werken en samen leren. Binnen onze visie zijn uitgangpunten benoemd in de vorm van waarden.

CREATIEF, SOCIAAL, INNOVATIEF en ZELF

Onderwijs op de Berensprong speelt zich af in een voor alle betrokkenen (kinderen, medewerkers en ouders) veilige omgeving, waar in een sfeer van vertrouwen en waardering een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen om met plezier te leren, te ontwikkelen en op te voeden.

Onze school is een opleidingsschool

In een opleidingsschool werken de school (onze school) en de lerarenopleiding samen in het opleiden van toekomstige collega’s. Doordat studenten een aantal dagen in de week op onze school aanwezig zijn, krijgen zij een veel beter beeld van het leraar zijn. Ze krijgen ervaring overgedragen van onze leerkrachten en ontdekken wat ze in de praktijk kunnen met de theorie die ze leren tijdens hun opleiding. Tegelijkertijd brengen de studenten nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleiding de school binnen. Dit inspireert zittende leerkrachten om blijvend te ontwikkelen. Studenten worden voor een groot deel begeleid en opgeleid door leerkrachten en een schoolopleider binnen de school. Dit draagt bij aan de professionele ontwikkeling van zowel leraren als studenten.

De school
Onze school heeft een betrekkelijk groot schoolgebouw. Het is in 2007 in gebruik genomen. De school heeft de beschikking over 13 groepslokalen, een jeugdbibliotheek, een gymzaal, een speelzaal voor de jongste kinderen, een gemeenschapsruimte met een podium (een ruimte waarin onder andere handvaardigheid plaatsvindt), een beerleerplein, een teamruimte, een directiekamer en meerdere multifunctionele ruimtes. Het gebouw biedt dus buiten de groepslokalen ook mogelijkheden voor de leerlingen om zelfstandig te werken.

De school kent op dit moment een stabiel leerlingaantal van rond de 275 leerlingen. Er zijn 11 basisgroepen en 1 tussengroep:

  • 3 onderbouwgroepen (groepen 1-2 )
  • 4 middenbouwgroepen (groepen 3, 4 en 5)
  • 5 bovenbouwgroepen (groepen 6, 7 en 8)

Ons enthousiast team
Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen, het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie.

De gedragsdeskundige
In de bassischooljaren doorlopen kinderen veel stadia in hun ontwikkeling. Over het algemeen gaat dit opgroeien met vallen en opstaan best goed maar soms kan het zijn dat er wat extra ondersteuning gewenst is.
De gedragsdeskundige staat klaar voor de kinderen en de leerkrachten maar ook voor ouders. De ondersteuning die ze biedt is voornamelijk gericht op aspecten die samenhangen met gedrag en kan bijvoorbeeld bestaan uit het verstrekken van handvatten aan de leerkracht of kortdurende individuele trajecten met een kind binnen de school.

Berensprong actief
Naast de vieringen worden er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Kinderboekenweek en de Koningsspelen. Onze school ligt dicht bij het Meinweggebied. We maken regelmatig gebruik van de activiteiten die daar georganiseerd worden.

Door samenwerking met de plaatselijke verenigingen en de gemeente kunnen we de kinderen laten genieten van clinics en gymlessen. Dit gebeurt structureel tijdens één van de twee gymnastieklessen. Hier zijn de kinderen aan de slag met een verenigingssport of met een gymles gegeven door een vakleerkracht.
Voor de muzieklessen is ook naar verdieping gezocht. Via de muziekverenigingen worden op vrijdag door vakleerkrachten muzieklessen aangeboden aan alle kinderen!

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?