Onze school

Veilige en dynamische school
Op basisschool Berensprong creëren we een leeromgeving waarin tegemoet gekomen wordt aan een onderzoekende, proactieve en expressieve houding die kinderen van nature hebben.

Een duidelijke plek heeft: samen leven, samen werken en samen leren. Binnen onze visie zijn uitgangpunten benoemd in de vorm van waarden.

CREATIEF, SOCIAAL, INNOVATIEF en ZELF

Onderwijs op de Berensprong speelt zich af in een voor alle betrokkenen (kinderen, medewerkers en ouders) veilige omgeving, waar in een sfeer van vertrouwen en waardering een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen om met plezier te leren, te ontwikkelen en op te voeden.

Onze school is een opleidingsschool

In een opleidingsschool werken de school (onze school) en de lerarenopleiding samen in het opleiden van toekomstige collega’s. Doordat studenten een aantal dagen in de week op onze school aanwezig zijn, krijgen zij een veel beter beeld van het leraar zijn. Ze krijgen ervaring overgedragen van onze leerkrachten en ontdekken wat ze in de praktijk kunnen met de theorie die ze leren tijdens hun opleiding. Tegelijkertijd brengen de studenten nieuwe ideeën vanuit de lerarenopleiding de school binnen. Dit inspireert zittende leerkrachten om ook blijvend te ontwikkelen. Studenten worden voor een groot deel begeleid en opgeleid door leerkrachten en een schoolopleider binnen de school. Dit draagt bij aan de professionele ontwikkeling van zowel leraren als studenten.

De school
Onze school heeft een betrekkelijk groot schoolgebouw. Het is in 2007 in gebruik genomen. De school heeft de beschikking over 13 groepslokalen, een jeugdbibliotheek, een gymzaal, een speelzaal voor de jongste kinderen, een gemeenschapsruimte met een podium (een ruimte waarin onder andere handvaardigheid plaatsvindt), een beerleerplein, een teamruimte, een directiekamer en meerdere multifunctionele ruimtes. Het gebouw biedt dus buiten de groepslokalen ook mogelijkheden voor de leerlingen om zelfstandig te werken.

De school kent op dit moment een stabiel leerlingaantal van rond de 270 leerlingen. Er zijn 12 groepen:

  • 3 onderbouwgroepen (3 groepen 1/2)
  • 5 middenbouwgroepen (groepen 3, 4 en 5)
  • 4 bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8)

Ons enthousiast team
Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen, het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie.

Henk Schreurs
Directeur
Theo van Iterson
Intern begeleider groep: 1 t/m 4
Bianca Schoorl
Intern begeleider groep: 5 t/m 8
Hans Op het Veld
ICT
Katelijne Aandekerk
Leerkracht onderbouw 1-2a
Lilian Wetjens en Mireille Broers
Leerkracht tussenbouw 1-2b
Ankie Cox en Myra Mayer
Leerkracht onderbouw 1-2c
Fleur Voesten en Josine Martens
Leerkracht middenbouw 3a
Judith Cox en Sylvia Ramakers
Leerkracht middenbouw 3b
Danielle Roncken en Myra Mayer
Leerkracht middenbouw 4a
Fenna Callens
Leerkracht middenbouw 4b
Suzan Janssen
Leerkracht middenbouw 5
Floor Minten en Anouk Janssen
Leerkracht bovenbouw 6
Iris Gubbels
Leerkracht bovenbouw 6-7
Katja van der Voort en Bianca Schoorl
Leerkracht bovenbouw 7
Loes de Bruin
Leerkracht bovenbouw 8
Theo van Iterson
Leerkracht ondersteuner
Susanne Even
Leerkracht ondersteuner
Hans Op het Veld
Leerkracht ondersteuner onderwijsassistent
Tanja Hermans
Adminitsratief medewerkster
Sjaak Nijsen
Conciërge

Berensprong actief
Naast de vieringen worden er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Kinderboekenweek en de Koningsspelen. Onze school ligt dicht bij het Meinweggebied. We maken regelmatig gebruik van de activiteiten die daar georganiseerd worden.

Door samenwerking met de plaatselijke verenigingen en de gemeente kunnen we de kinderen laten genieten van clinics en gymlessen. Dit gebeurt structureel tijdens één van de twee gymnastieklessen. Hier zijn de kinderen aan de slag met een verenigingssport of met een gymles gegeven door een vakleerkracht.
Voor de muzieklessen is ook naar verdieping gezocht. Via de muziekverenigingen worden op vrijdag door vakleerkrachten muzieklessen aangeboden aan alle kinderen!

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?