Onze school

Veilige en dynamische school
Op basisschool Berensprong creëren we een leeromgeving waarin tegemoet gekomen wordt aan een onderzoekende, proactieve en expressieve houding die kinderen van nature hebben.

Een duidelijke plek heeft: samen leven, samen werken en samen leren. Binnen onze visie zijn uitgangpunten benoemd in de vorm van waarden.

CREATIEF, SOCIAAL, INNOVATIEF en ZELF

Onderwijs op de Berensprong speelt zich af in een voor alle betrokkenen (kinderen, medewerkers en ouders) veilige omgeving, waar in een sfeer van vertrouwen en waardering een ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen om met plezier te leren, te ontwikkelen en op te voeden.

De school
Onze school heeft een betrekkelijk groot schoolgebouw. Het is in 2007 in gebruik genomen. De school heeft de beschikking over 13 groepslokalen, een jeugdbibliotheek, een gymzaal, een speelzaal voor de jongste kinderen, een gemeenschapsruimte met een podium (een ruimte waarin onder andere handvaardigheid plaatsvindt), een beerleerplein, een teamruimte, een directiekamer en meerdere multifunctionele ruimtes. Het gebouw biedt dus buiten de groepslokalen ook mogelijkheden voor de leerlingen om zelfstandig te werken.

De school kent op dit moment een stabiel leerlingaantal van rond de 270 leerlingen. Er zijn 13 groepen:

  • 4 onderbouwgroepen (3 groepen 1/2 + 1 instroomgroep)
  • 6 middenbouwgroepen (groepen 3, 4 en 5)
  • 3 bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8)

Ons enthousiast team
Onze groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten voor de leerlingen, het onderwijsprogramma, de leerlingenzorg en de gezamenlijke activiteiten. Daarnaast hebben zij een ondersteunende taak in de schoolorganisatie.

Henk Schreurs
Directeur
Theo van Iterson
Intern begeleider
Willy Maas (vervanger)
Leerkracht onderbouw 1a
Susanne Even
Leerkracht onderbouw 1a
Fleur Voesten
Leerkracht tussenbouw 1-2b
Josine Martens
Leerkracht tussenbouw 1-2b
Ankie Cox
Leerkracht onderbouw 1-2c
Myra Mayer
Leerkracht onderbouw 1-2c
Sylvia Ramakers
Leerkracht ondersteuner onderbouw
Loes Jacobs
Leerkracht middenbouw 3a
Floor Franssen
Leerkracht middenbouw 3b
Steffanie Luiten (vervanger)
Leerkracht middenbouw 4a
Linda Sevriens (vervanger)
Leerkracht middenbouw 4a
Fenna Callens
Leerkracht middenbouw 4b
Judith Mom
Leerkracht middenbouw 5a
Paul Maessen
Leerkracht middenbouw 5a + 3b
Suzan Janssen
Leerkracht middenbouw 5b
Paul Maessen
Leerkracht ondersteuner middenbouw
Iris Gubbels
Leerkracht bovenbouw 6
Katja van der Voort
Leerkracht bovenbouw 7
Sylvia Ramakers
Leerkracht bovenbouw 7
Bianca Schoorl
Leerkracht bovenbouw 8
Myra Mayer
Leerkracht ondersteuner bovenbouw
Tanja Hermans
Adminitsratief medewerkster
Sjaak Nijsen
Conciërge

Berensprong actief
Naast de vieringen worden er ook allerlei andere activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn Kinderboekenweek en de Koningsspelen. Onze school ligt dicht bij het Meinweggebied. We maken regelmatig gebruik van de activiteiten die daar georganiseerd worden.

Door samenwerking met de plaatselijke verenigingen en de gemeente kunnen we de kinderen laten genieten van clinics en gymlessen. Dit gebeurt structureel tijdens één van de twee gymnastieklessen. Hier zijn de kinderen aan de slag met een verenigingssport of met een gymles gegeven door een vakleerkracht.
Voor de muzieklessen is ook naar verdieping gezocht. Via de muziekverenigingen worden op vrijdag door vakleerkrachten muzieklessen aangeboden aan alle kinderen!

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?